Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari i Mësimit, Semestri i Dytë, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, Viti Akademik 2019-2020

Orari i Mësimit, Semestri i Dytë, Viti Akademik 2019-2020

Bashkangjitur do të gjeni Orarin e  Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit.
Në të do të gjeni Leksionet, Seminaret, Sallat dhe Pedagogët që zhvillojnë modulet përkatëse.

Bachelor

Kliko këtu: Agromekanike
Kliko këtu: Agronomi
Kliko këtu: Zootekni
Kliko këtu: Menaxhim i Burimeve Natyrore
Kliko këtu: Mbrojtje Bimesh
Kliko këtu: Hortikulture
Kliko këtu: Kopshtari
Kliko këtu: Arkitekture Peizazhi
Kliko këtu: Agromjedis dhe Ekologji
Kliko këtu: Akuakulture
Kliko këtu: Zooveterinaria

Master Shkencor

Kliko këtu: Agromjedis
Kliko këtu: Akuakulture
Kliko këtu: Energjite e Rinovueshme
Kliko këtu: Hortikulture
Kliko këtu: Mjeksesi e Bimeve
Kliko këtu: Prodhim Bimor
Kliko këtu: Zootekni dhe Siguria e produkteve Blegtorale

Master Profesional

Kliko këtu: Mbrojtja e Bimeve dhe Fitofarmacia
Kliko këtu: Menaxhim Mjedisi
Kliko këtu: Teknologjite e Avancuara ne Hortikulture
Kliko këtu: Zhvillim Rural dhe Mjedisor i Qendrueshem
Kliko këtu: Arkitekture Peizazhi
Kliko këtu: Komunikim dhe Ekstension
Kliko këtu: Teknologjite e Prodhimit ne Akuakulture