Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari i Mësimit Semestri i Dytë, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Orari i Mësimit, Semestri i Dytë, Viti Akademik 2019-2020

Bashkangjitur do të gjeni Orarin e PlotëFakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit.
Në të do të gjeni Leksionet, Seminaret, Sallat dhe Pedagogët që zhvillojnë modulet përkatëse.

Orari Bachelor

Teknologji Agroushqimore

Kursi i I
Kursi i II
Kursi i III

Vreshtari – Enologji

Kursi i I
Kursi i II
Kursi i III

Shkencat e Ushqimit dhe Ushqyerit

Kursi i K.I
Kursi i K.II

Orari Master Shkencor

Bioteknologji Agroushqimore 

Teknologji Agroushqimore 

Orari Master Profesional

Cilesia dhe Siguria Ushqimore
Analizat e UShqimeve