Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari i mësimit për semestrin e dytë në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare

Orari i mësimit, semestri i dytë, viti akademik 2020-2021

Bashkëngjitur do të gjeni orarin e mësimit, për semestrin e dytë, për programet e studimit:
1) Program i integruar i ciklit të dytë të studimit “Mjekësi Veterinare”
2) Program me karakter profesional 2 – vjeçar “Menaxhim Veterinar”

Kliko këtu: Orari semestri i dytë, FMV