Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Onejda KYÇYK

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit
Përgjegjësi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

PhD, Shkencat e Shendeti, Universiteti Jaen Spanjë, 2014

Master Shkencor Olive Growing and Oil Technology, Universiteti Cordoba, Spanjë, 2009

Bachelor Teknologji Agroushqimore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2003

Lendet:

Teknikat bashkohore të paketimit

Teknlogjia e vajit dhe lendeve eterovajore

Ambalazhimi dhe ruajta e produkteve ushqimore

Interesat kërkimore

Transferimet novative në teknlogjinë ushqimore; teknlogjinë e vajit të ullirit dhe ndikimi i tij në shendet; teknikat e reja te paketimit; Standardizimi i produkteve ushqimore; Karakterizimin fiziko-kimik të produkteve ushqimore; Vlerësimi sensorial i vajit të ullirit.

Titulli :

Lektor/Kërkues Shkencor

 

Departamenti:

Qendra e Kërkimit të Ushqimit

 

Ndertesa:

Godina F FBU

Zyra:

Zyra:103

Tel:

0696504365

Email:

okycyk@ubt.edu.al