Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Oltjana Zoto

Edukimi

PhD, Ekonomiks, Universiteti Tiranës,Fakulteti Ekonomik , 2012

Master Shkencor në Ekonomiks dhe Studime Ekonomike Europiane, Universiteti Tiranës,Fakulteti Ekonomik , Universiteti i Bambergut, Gjermani,  2006

Bachelor në Ekonomiks , Universiteti Tiranës,Fakulteti Ekonomik , 2004.

 

Lëndët:

Mikroekonomia dhe Makroekonomia

Interesat kërkimore

Eksternalitetet, analiza e sjelljes konsumatore, faktoret e rritjes ekonomike.

 

TITULLI

Profesor i Asocuar

 

DEPARTAMENTI

Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural

NDERTESA

Godina A FEA

Zyra

128

 

EMAIL

ozoto@ubt.edu.al