Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

OFERTË – PUNE për personel akademik në kategorinë “Lektor” pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Lektor”  pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 15.12.2021 në orën 13:30.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 09.12.2021

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë.

Oferte Pune_Lektor EPZHR