Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ofertë pune ”Lektor” në Departamentin e Shkencave Agronomike, pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit.
Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 10.05.2021 në orën 12:00.
Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Zyrën e Burimeve Njerëzore, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data  05.05.2021
Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë.

Kliko këtu: Kriteret e përgjithëshme – veçanta
Kliko këtu: Lista e dokumentave
Kliko këtu: Ofertë – pune në FBM për Lektor