Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

OFERTE – PUNE

OFERTE – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 2 (dy) vende pune për personel administrativ në kategorinë “Specialist” niveli IV-a, pranë Drejtorisë së Fondeve dhe Investimeve:

1-Specialist – Sektori i Prokurimeve
2-Specialist – Sektori i Sherbimeve

Kritere të Vecanta janë:
• Të ketë kryer studimet në fushen e Ekonomisë.
• Të ketë pervoje pune së paku tre vite në fushën përkatëse.

Konkursi do të zhvillohet në godinen e Rektoratit të Ri (kati I) në datën 12.10.2021 në orën 12:00

Te interesuarit do të dergojnë dokumentacionin e nevojshm pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 08.10.2021.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshem janë bashkengjitura.

Oferte Pune – Kriteret