Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

OFERTË – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore.

Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datë 26.07.2021 në orën 10:00.

Të interesuarit duhet të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 20.07.2021.

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë bashkangjitura.