Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

OFERTE – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor”  pranë Fakultetit të Mjekësisë Veterinare.

Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 25.03.2022 në orën 11:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 21.03.2022.

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë.

Oferte Pune Asistent Lektor FMV

Renditja FMV 04.04.2022