Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

OFERTE – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës rishpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore.

Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 04.03.2022 në orën 14:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 28.02.2022.

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë.

Oferte Pune-Asistent Lektor FSHP