Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim për të gjithë studentët dhe stafin akademit të UBT-së

Njoftohen të gjithë studentët dhe stafi akademik i Universitetit Bujqësorë të Tiranës se procesi mësimor për vitin kalendarit 2022 do të filloj më datë 10 Janar 2022