Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim për studentët e diplomuar

  1. Të gjithë studentët e diplomuar që janë regjistruar në platformën Gradua Project duhet të printojnë CV-në dhe letër njoftimin për plotësimin e pyetësorit.
  2. Studentët që nuk janë regjistruar duhet të bëjnë rregjistrimin në platformën Gradua Registration dhe mbas plotësimit të pyetësorit do të gjenerojnë CV-në dhe letër njoftimin e plotësimit të pyetësorit.

 * CV-ja dhe letër njoftimi i plotësimit të pyetësorit printohen nga platforma dhe do të dorëzohen pranë Zyrës së Studimeve dhe Studentëve.  .

Kliko këtu: Manual për studentët