Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim për studentët e ciklit të dytë të studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të dytë të studimeve Master i Shkencave dhe Master Profesional se procesi mësimor për vitin akademik 2020-2021 do të fillojë me datë 16 Nëntor 2020.
Së shpejti do të publikohet dhe orari për secilin fakultet.

ORARI I MËSIMIT, SEMESTRI I PARË