Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve në Fakultetin e “Ekonomisë dhe Agrobiznesit”

Njoftojmë se janë shpallur listat e kandidateve fitues për Master Shkencor dhe Master Profesional në të gjitha programet e studimit të ciklit të dytë në Fakultetin e “Ekonomisë dhe Agrobiznesit”.

Listat janë shpallur në këndin e informacionit në mjediset e fakultetit. Kandidatët fitues duhet të regjistrohen pranë zyrave të Z.S.S duke filluar nga data 16.11.2020 deri në datën 26.11.2020.

Suksese!