Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim per Hapjen e Masterit Profesional tePerbashket ne ‘Akuakulture dhe Peshkim Detar’ me mbeshtetjen e Bashkimit Evropian

Ju ftojme te rregjistroheni ne: Master Profesional i Përbashkët Akuakulturë dhe Peshkim Detarpranë: Universitetit Bujqesorte Tiranes, (Departamenti i Akuakultures dhe Peshkimit) ne bashkepunim me UniversitetnAleksander Moisiu” Durres dheUniversitetin “Ismail QemaliVlorë.

Masteri Profesional i përbashkët është hapur nëpërmjet UrdhëritNr. 580, datë. 04.10.2022 Ministrisë Arsimit dhe Sportit, kuadër projektit financuar nga BE “Ngritja e kapacitetevepër Rritjen Blu dhe zhvillimin e kurrikulave peshkimit detar Shqipëri” (www.almars-project.eu), nën drejtimin e Universitetit Splitit, Kroaci dhe Universitetit Politeknik Marke, Itali.

Akuakultura është fusha e studimit lidhur me kultivimin dhepërpunimin e organizmave ujorë ( tilla si peshqit apobivalvoret), kryesisht për konsum ushqimor. Peshkimi ështëindustria e kapjes dhe përpunimit këtyre organizmave ujorë.

Kualifikimi Master Akuakulturë dhe Peshkim Detarzhvillon kuptuarit e parimeve akuakulturës dhe praktikave nutricionin dhe cilësinë e ujit, riprodhimin dhe gjenetikën, menaxhimin e qëndrave rritjes rrasatit, ekologjinë dhefiziologjinë, kultivimin dhe prodhimtarinë, menaxhimnshëndertësor dhe kontrollin e sëmundjes, cilësinë e produkteve, sistemin dhe teknologjinë e akuakulturës, projektimineksperimental dhe statistikat për biologjinë, biologjinë e peshkimit e menaxhimin, dhe biznesin biologjik.

Studentët e diplomuar Akuakulturë, Peshkim, ShkencaMjedisore dhe Ujore, Biologji, Shkenca Ekonomike dhe lidhura me Ekonominë Blu, cilët mund ndjekin këtë program Master, menaxhojnë dhe rregullojnë peshkimin, akuakulturën dheaktivitetet e peshkimit e përpunimit peshkut.

Punët e zakonshme këtë sektor përfshijnë:

Peshkimin

Menaxhimin e qëndrave kultivimit peshkut

Rritjen e rrasatit te peshkut

Përpunimin e peshkut dhe produkteve me origjine detare

Kërkimin shkencor ne Biologjinë Detare dhe ruajtjen e mjedisitujor

Ju ftojme te aplikoni prane Departamentit te Akuakultures dhePeshkimit, per t’u rregjistruar ne kete program studimit i cili ne perfundim te tij studentet do te pajisjen me nje diplome teperbashket nga te tre Universitet dhe qe permban logon e BE-se.

Kjo ju sherben edhe si mundesi punesimi ne vendet e BashkimitEuropian.

Aplikimet jane ende te hapura deri me date 31 Tetor 2022.

Ju mirepresim!

Fotot jane shkrepur ne Laboratoret dhe Sallat e leksionve tendertuar posacerisht per kete Master, me fondet e BashkimitEuropian.