Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim për diplomimin e studentëve të ciklit të parë të studimeve Bachelor, Financë- Kontabilitet

Departamenti i Finance- Kontabilitetit, pas situates se krijuar nga shpallja e gjendes se pandemise nga virusi Covid19, si edhe pas komunikimeve me stafin akademik te ketij departamenti, njofton te gjithe studentet e Ciklit te pare bachelor, ne programin e studimit, “Finance-Kontabilitet”, qe forma e zhvillimit te provimit te diplomimit do te jete vetem Provimi i Pergjithshem Perfundimtar.