Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

NJOFTIM PËR DIPLOMIM (MARS 2022)

FAKULTETI I BUJQESISE DHE MJEDISIT
Cikli Bachelor:
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 15 , 17, 18 Mars. 
Data e diplomimit eshte 30 Mars. 
Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites (cikli bachelor) qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare
Cikli Msc dhe Mp :
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 15, 17, 18 Mars. 
Data e diplomimit eshte 30 Mars. 
Cikli profesional 2-vjeçar (Kopshtari)
Ka ne dispozicion 4 (kater) data para mbrojtjes, konkretisht 15 , 17, 18 , 21 Mars. 
Data e diplomimit eshte 30 Mars. 
Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik
2. Kane deri ne 4 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrimet financiare
_______________________________________________________________________________
FAKULTETI I MJEKESISE VETERINARE 
Mjekesi Veterinare (cikel 5- vjeçar)
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 21 , 23, 24 Mars. 
Data e diplomimit eshte 31 Mars. 
 
Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites (Kursi V-te)  qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik.
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar.
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare.
4. Kane te mbrojtur dhe te certifikuar gjuhen e huaj.
Menaxhim Veterinar (diplome profesionale 2-vjeçare)
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 21 , 23, 24 Mars. 
Data e diplomimit eshte 31 Mars. 
 

Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites (Kursi II-te)  qe: 

1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik.
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar.
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare.
_______________________________________________________________________________
FAKULTETI I EKONOMISE DHE AGROBIZNESIT
Cikli Bachelor:
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 23 , 24, 25 Mars. 
Data e diplomimit eshte 31 Mars. 
Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites (cikli bachelor)  qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare
Cikli Msc dhe Mp
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht  23 , 24, 25 Mars.
Data e diplomimit eshte 31 Mars. 
 
Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne shtator
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrimet financiare
4. MSC te kete te mbrojtur dhe te certifikuar gjuhen e huaj.
 
_______________________________________________________________________________
FAKULTETI I SHKENCAVE PYJORE
Cikli Bachelor:
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 16 , 17, 18 Mars. 
Data e diplomimit per studentet e ciklit bachelor eshte 24 Mars. 
Datat e diplomimit per studentet e ciklit Master eshte  25 Mars. 
Ne keto data kane te drejte te japin 3 provime para mbrojtjes vetem studentet perserites (cikli bachelor)  qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare
_______________________________________________________________________________
FAKULTETI I BIOTEKNOLOGJISE DHE USHQIMIT
Cikli Bachelor:
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 23 , 24, 25 Mars. 
Data e diplomimit per studentet e ciklit bachelor eshte 30 Mars. 
Datat e diplomimit per studentet e ciklit Master eshte  31 Mars. 
Ne keto data kane te drejte te japin 3 provime para mbrojtjes vetem studentet perserites (cikli bachelor)  qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare
_______________________________________________________________________________

Sqarim:

Studentet do te rregjistrohen vete nga portali vet (ne ZSS do paraqiten vetem studentet qe nuk arrijne te bejne dot regjistrimin).
Per çdo paqartesi ngelemi ne kontakt.