Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim në kuadër të PROGRAMIT KOMBËTAR TË PRAKTIKAVE TË PUNËS

Të dashur studentë dhe ish-studentë të UBT, ju bëjmë me dije se në kuadër të PROGRAMIT KOMBËTAR TË PRAKTIKAVE TË PUNËS, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) dhe njësitë në varësi të saj (Agjenci, drejtori etj.), kërkon 147 praktikantë sipas ndarjes, vijon:

 

Institucioni Fusha/Profili Numri kërkuar
Administrata e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Agronomi 2
Veterinari 2
Juridik 2
Informatikë Biznesi 1
Agjencisë Rajonale e Ekstensionit Bujqësor (AREB)  Korçë Shkenca Agronomike 1
Agjencisë Rajonale e Ekstensionit Bujqësor (AREB)Tiranë Shkenca Agronomike 5
Agjencisë Rajonale e Ekstensionit Bujqësor (AREB) Shkodër Shkenca Agronomike 5
Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë Mjekësi Veterinare 1
Agronomi 1
Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan Shkenca Shoqërore 2
Mjekësi Veterinare 30
Shkenca Agronomike 9
Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër Mjekësi Veterinare 5
Mbrojtje Bimësh 5
Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Vlorë Mjekësi Veterinare 6
Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB) Korçë Agronomi 6
Veterinari 2
Zooteknikë 2
Financë 2
Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB) Fushë Krujë Agronomi 3
Zooteknikë 1
Laborator 1
Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB) Shkodër Shkenca Agronomike 2
Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlore Shkenca Agronomike 4
Kimi 1
Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Lushnje Shkenca Agronomike/ Teknik Laboratori 10
Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlore Shkenca Agronomike 4
Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural Shkenca Bujqësore 1
Ekonomik 1
Juridik 1
Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës Menaxhim Peshku 4
Juridik 2
Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve (AKDC) Kimi 1
Shkenca Natyrore 1
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Mjekësi Veterinare 2
Kimi Ushqimore/Bioteknologji/Inxhinieri Agroushqimore/Teknologji Agroushqimore/Biologji-Kimi 2
Agronomi e Përgjithshme/Hortikulturë/Mbrojtje Bimësh 1
Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit (DUK)  Durrës Inxhinieri Hidroteknike 2
Finance 2
Topografi 1
Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit (DUK)   Fier Inxhinieri Hidroteknike 1
Inxhinier Mekanike 1
Shkenca Shoqërore(arkivist) 1
Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit (DUK) Korçë Inxhinieri Hidroteknike 3
Ekonomik/Finance 3
Juridik 3
Inxhinieri Gjeodezike 3

Për më shumë Informacion, Ju lutemi klikoni linkun e mëposhtëm, nëpërmjet të cilit do të mund të aplikoni:

http://praktika.arsimi.gov.al/?project=praktike-prane-ministrise-se-bujqesise-dhe-zhvillimit-rural