Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim fituesi

Nr.1  Fakulteti Bujqësisë dhe Mjedisit, Departamenti Shkencave Agronomike
Në përfundim të konkursit të zhvilluar për pozicionin personel akademik në kategorinë Lektor pranë Departamentit të Shkencave Agronomike, në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, mbas vlerësimit dhe ezaurimit të afateve të ankimit, njoftojmë se është shpallur fitues Znj.Elona Bahiti
 
Nr.2  Fakulteti Bujqësisë dhe Mjedisit, Departamenti Mbrojtjes së Bimëve
Në përfundim të konkursit të zhvilluar për pozicionin personel akademik në kategorinë Asistent – Lektor pranë  Departamentit të Mbrojtjes së Bimëve, në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, mbas vlerësimit dhe ezaurimit të afateve të ankimit, njoftojmë se është shpallur fitues Z.Amedeo Kola.