Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Nikollaq Bardhi

 

 

 

EDUKIMI

Doktoratë nëInstitutin e Lartë Bujqësor, sot Universiteti Bujqësor të Tiranës me temë: “Vlerëime të  të treguesve morfobiologjikë e prodhues të kultivarëve dhe studimi i hallkave kryesore të teknologjisë së kultivimit të pambukut në Shqipëri”1991, në  Fakultetin e Agronomisë, Instituti i Lartë  Bujqësorë i Tiranës, sot Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1978

LËNDËT

Bimët Industriale, Bimët e arave, në BA, Bimët Aromatike e mjekësore, në MSH

INTERESAT KËRKIMORE

Studime në fushën e bimëve industriale, Bimëve Aromatike e Mjekësore, bimët natyrore e teknologjia e kultivimit.

TITULLI

Prof. Dr.

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave Agronomike

 

NDERTESA

Godina FBM, Kati III.

 

Zyra

313

 

TELEFONI

0684430171

 

E-mail: nikollbardhi@ubt.edu.al