Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ngritja e kapaciteteve për Rritjen e Kaltër dhe zhvillimin e kurrikulumit të peshkimit detar në Shqipëri (ALMARS)

Website: www.almars-project.eu
Programi: Erasmus + CBHE
Periudha:  15.01.2019 – 30.12.2021
Statusi i Projektit: Në vazhdim
Lider i projektit: Universiteti i Splitit, Kroaci
Roli i UAMD-së: Partner i projektit
Numri I Projektit: 598550-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP

 

Lista e Partnerëve të Projektit:

        Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri
        Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, Shqipëri
        Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Shqipëri
        Universiteti Politeknik i Marche, Itali
        Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Shqipëri
        Alb-Adriatico 2013, Vlorë, Shqipëri
        Albamar, Durrës, Shqipëri
        Organizata Ndërkombëtare për Zhvillimin e Peshkimit dhe

Akuakulturës në Evropë, Danimarkë

Përshkrimi: Projekti ka për qëllim rritjen e industrisë së peshkimit detar në Shqipëri përmes disa detyrave:

a) zhvillimin e një masteri të ri profesional në peshkimin detar që do të plotësojë nevojat e tregut;
b) zgjerimin e bashkëpunimit midis aktorëve të Rritjes Blue përmes zhvillimit të rrjeteve platformë, dhe
c) përmirësimin e qendrave të trajnimit detar të cilat ofrojnë trajnime profesionale për detarët që punojn në anijet e peshkimit.

Kliko këtu: CBHE_ALMARS_Project