Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Nertila Dalipaj

Edukimi

PhD, Bujqësia dhe Mjedisi, drejtimi “Shkencat e prodhimit shtazor”, Universiteti Bujqesor i Tiranes dhe Universiteti i Portos, Portugali, 2018

Master Shkencor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranes, Tirane, 2010

Bachelor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranes, Tirane , 2008

 

Lendet:

Farmakologjia Veterinare

Interesat kërkimore

Fusha kryesore e ekspertizës dhe kërkimit shkencor është vlerësimi i ushqimeve për përdorim zooteknik, kontrolli i cilësisë së ushqimeve për parametrat fiziko-kimikë, kontaminantët, prezencën e antibiotikëve dhe mbetjeve veterinare në produktet me origjinë shtazore dhe nënproduktet e tyre, kontrolli mikrobiologjik për cilësitë mikrobiologjike , treguesit e ndotjes dhe kushtet higjeno-sanitare, për praninë/mungesën e patogjenëve, të produkteve dhe nënprodukteve ushqimore me origjinë shtazore.

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Departamenti i Lëndëve Paraklinike, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

 

NDERTESA

Godina Qendra e Trajnimit Profesional

Zyra

XXX

 

TELEFONI

0695203306

EMAIL

ndalipaj@ubt.edu.al