Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Nertila Dalipaj

Edukimi

Doktor i Shkencave në fushën Bujqësia dhe Mjedisi, drejtimi “Shkencat e prodhimit shtazor”,

Universiteti Bujqesor i Tiranës dhe Universiteti i Portos, Portugali, 2018

Master Shkencor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2010


Bachelor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranës, Tiranë , 2008

 

Lendet:

Farmakologjia Veterinare

Interesat kërkimore

Mikrobiologji klinike dhe Zoonozat e lidhura me shendetin publik veterinar

TITULLI

Lektor

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Lëndëve Paraklinike, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

 

NDERTESA

Godina Qendra e Trajnimit Profesional

Zyra: 103

TELEFONI

0695203306

EMAIL: ndalipaj@ubt.edu.al