Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Nertil Xhaferaj

Edukimi
PhD, Kimi, Universiteti Camerinos, Itali, 2016
Master Shkencor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranes, Tirane, 2010
Bachelor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranes, Tirane , 2008
Lendet:
Shtesat dhe Ushqimet Funksionale, Metodologjia e kërkimit shkencor, Aditivet dhe
Kontaminatet
Interesat kërkimore
Aditivet, komponentet aktive ne Ushqime, Antioksidantet, Kimi mjedisi

TITULLI
PhD, Lektor:
DEPARTAMENTI
Teknologjisë Agroushqimore
NDERTESA
Kantina, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Zyra
1
TELEFONI
0693540078
EMAIL
nxhaferaj@ubt.edu.a