Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Në Bibliotekën Shkencore “Mentor Përmeti” u zhvillua vizita monitoruese e Albanian Erasmus+ Office

  • 25 Maj 2016, në Bibliotekën Shkencore “Mentor Përmeti” u zhvillua vizita monitoruese e Albanian Erasmus+ Office. Qëllimi i kësaj vizite ishte: Prezantimi i Projektit LNSS dhe përcaktimi i rrugëve se si do të plotësohen objektivat e projektit.

Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësueset nga Zyra Erasmus+Albania, punonjës të Bibliotekës Shkencore “Mentor Përmeti”,  përfaqësues nga Universiteti “Fan Noli” i Korçës, studentë të Universitetit.