Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ndryshimi i emërtimit të “Master Profesional” nga “Inxhinieri Përpunim Druri” në “Konstruksione Druri” Vendim Senati 05.10.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat mbi ndryshimin e emërtimit të “Master Profesional” nga “Inxhinieri Përpunim Druri” në “Konstruksione Druri”, Vendim Senati Nr. 32, Datë 05.10.2018.

Kliko këtu: Vendim Senati 05.10.2018