Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Xhuljo SEMA

Edukimi

Master Shkencor në “Inxhinieri Agromjedisi”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2019

Bachelor në “Inxhinieri Agromjedisi dhe Ekologji”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 2017.

Lendët

Ruajtja dhe përmirësimi I cilësive fiziko-kimiko dhe biologjike të tokës.

Kerkimet Shkencore

Ruajtja dhe përmirësimi I cilësive fiziko-kimiko dhe biologjike të tokës.

Titulli :

Asistent Lector

 

Departamenti:

Departamenti I Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

Ndertesa:

Godina e Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

Zyra:

Nr.20

Tel:

+355698325937

Email:

xhsema@ubt.edu.al