Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Msc. ELION ISMAILAJ

Edukimi

Master Shkencor (Msc.) në Inxhinieri Agrare me Profil Mjekësia e Bimëve,

Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2016

Bachelor në Mjekësinë e Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2014

Lendet:

Fitopatologji (Mykologji, Bakteriologji, Virusologji),

Sëmundjet dhe dëmtuesit e pemëve frutore.

Sëmundjet dhe dëmtuesit e bimëve të arave.

Kerkimet Shkencore

Ndryshimet e fundit në sistematikën e kërpudhave, baktereve dhe viruseve; Metodat moderne të diagnostikimit në Fitopatologji (kërpudha, baktere, viruse); Praktikat laboratorike që përdoren në përputhje me Protokollet e Bashkimit Europian; Kontrolli i Integruar dhe përdorimi në raportet e duhura të Kontrollit Biologjik dhe Kontrollit Kimik për te arritura efektet max. me kostot min.

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Mbrojtja e Bimëve

 

Ndertesa:

Godina Qëndrore

 

Zyra:

 

Tel:

0693443462

Email:

 

eismailaj@ubt.edu.al

elion1990@live.com

Orari: