Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Moltine Prebibaj

EDUKIMI

Master Shkencor në Bujqësi Organike Mesdhetare, CIHEAM – Instituti Agronomik Mesdhetar i Barit dhe Shkolla e Menaxhimit – LUM Universiteti Jean Monnet, Bari (Itali), 2019

Master Shkencor në Ing. Agrare, Profili Prodhim Bimor, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2012

Bachelor në Ing. Agrare, Profili Prodhim Bimor, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2010

LËNDËT

 

Bazat e Prodhimit Bimor, Prodhim Bimor, Bimet Industriale

INTERESAT KËRKIMORE

Zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë organike; Implementimi i skemave të cilësisë për produkte të origjinës sipas standardeve Europiane për zhvillimin e qëndrueshëm rural dhe rritje të sigurisë ushqimore; MAPs; Aegilops.

TITULLI

Asistent lektor

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave Agronomike

 

NDERTESA

Godina Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Kati i trete

 

TELEFONI

069 707 3264

 

E-mail: mprebibaj@ubt.edu.al