Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Mobilitetet e Stafit Incoming

Mobilitetet e Studenteve Outgoing
Mobilitet e Studentëve Incoming
Mobilitet e Stafit Outgoing
Mobilitet e Stafit Incoming

Mobilitetet e Stafit Incoming

 

Situata pandemike COVID 19 e ka bërë më të komplikuar shkëmbimin e stafit akademik dhe ardhjen e tyre ne mjediset e UBT-së. Gjatë 5 viteve te fundit ne UBT kanë ardhur rreth 64 profesore dhe kerkues shkencore nga 14 universitete dhe institute te huaja per mesimdhenie dhe trajnim dhe 2 perfaqsues te stafit administrativ.

Një informacion më të plotë për mobilitetet e stafit të huaj të ardhur në ambjentet e UBT e gjeni në tabelën e mëposhtme:

 Ardhje në UBT