Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Miratimi i Tarifave të studimeve në UBT për vitin akademik 2018-2019, Vendim Senati 13.09.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat për miratimin e tarifave të studimeve në UBT për vitin akademik 2018-2019, Vendim Senati Nr. 29, Datë 13.09.2018.

Kliko këtu: Vendim Senati 13.09.2018