Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Miratimi i Rregullores së Ciklit të Tretë të Studimeve – Doktoratë, Vendim Senati 02.07.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat mbi miratimin e Rregullores së Ciklit të Tretë të Studimeve – Doktoratë, Vendim Senati Nr. 26, Datë 02.07.2018.

Kliko këtu: Vendim Senati 02.07.2018