Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Miratimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021 të UBT, Vendim Senati 20.07.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës miratojë në parim programin buxhetor afatmesëm 2019-2021, Vendim Senati Nr. 28, Datë 20.07.2018.

Kliko këtu: Vendim Senati 20.07.2018