Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Miratimi i detajimit të transfertës së pakushtëzuar për buxhetin e vitit 2018, në UBT, Vendim Senati 10.01.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat për miratimin e detajimit të transfertës së pakushtëzuar për buxhetin e vitit 2018, në UBT, Vendim Senati Nr. 1, datë 10.01.2018.

Kliko këtu: Vendim Senati 10.01.2018