Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Mimoza Koka

EDUKIMI:

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor Tiranë, viti 2015.

Doktore  e  Shkencave Ekonomike, Universiteti Tiranë, viti 2008.

Master,“Administrim dhe Menaxhim Biznesi (MBA), “Universiteti i Nebraskës”, dhe “Universiteti i Tiranës”,viti 2002.

Studime Universitare në degën “Sferë Qarkullimi”, Fakulteti Ekonomik, Universiteti Tiranë, viti 1987.

 

LËNDËT:

Makroekonomi,  Bazat e Ekonomisë, Planifikimi Hapësinor

INTERESAT KËRKIMORE:

Makroekonomi, Menaxhim-Administrim, Banking Supervision, Analiza Ekonomike Financiare, Analiza Socio-Ekonomike.

TITULLI:

Profesor i Assocuar, Lektor.

 

DEPARTAMENTI:

Departamenti i Ekonomisë dhe Zhvillimit Rural.

NDËRTESA:

Godina A FEA.

Zyra

119A

EMAIL

mimozakoka@ubt.edu.al