Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Migena Hoxha

 

Edukimi

 

Doktor i shkencave ne “  Teknologjia dhe Mikrobiologjia e Ushqimit dhe Vlerësimi i Sigurisë dhe Cilësisë”,  Fakulteti i Shkencave te Natyres, Universiteti i Tiranes,2014

SH.P.U në “ Inxhinjeri Ushqimore”, Fakulteti i Shkencave te Natyres, Universiteti i Tiranes, 2010.

Diplome e Integruar ne “Kimi Ushqimore”, Fakulteti i Shkencave te Natyres, Universiteti i Tiranes,2006

 

Lendet:

Analizat e Ushqimeve, Enzimologji Ushqimore, Kontrolli Analitik I Ushqimeve

 

Interesat kërkimore

  • Studime mbi potencialin djathëformues dhe anomalite në koagulim të qumështeve të lopës, deles, dhisë.
  • Vlerësimi i aftësive koaguluese të ekstrakteve enzimatik bimorë si dhe vlerësimi i karakteristikave biokimike të djathrave të prodhuar prej tyre.
  • Vlerësim i përmbajtjes vitaminike dhe antioksidanteve nga burime natyrore.

• Kontrolli analitik i cilesisë dhe sigurise së ushqimeve

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjise (DSHUB)

NDERTESA

Godina FBU

TELEFONI

0692809139

EMAIL

migenahoxha@ubt.edu.al