Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Merita Stafhasani

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Departamenti
Pergjegjësi i Departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit

Edukimi

Dr, Fakulteti Shkencave pyjore, Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, Tiranё, 2016

Master Shkencor, Universiteti i Tiranёs, Tiranё, 2007

 

Diplome Universitare e Nivelit te Dyte në Kimi Ushqimore, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranёs, Tiranё , 1996

 

Lëndët:

  • Kimi e Pergjithshme dhe Inorganike, Kimi Druri, Prodhime Kimike Druri( Bachelor )dhe Mbrojtje Mjedisi ne Industri druri ( Master shkencor)

Interesat kërkimore

Studimi i perberesve ekstraktive te drurit;

Cilёsia dhe siguria e produkteve ushqimore

Ndryshimet kimike ne druret e tajtuar termikisht

Probleme mjedisore ne industrine e drurit

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Kimisë

NDERTESA

Godina e Bibliotekёs

Zyra  D/106

 

TELEFONI

EMAIL

mstafasani@ubt.edu.al