Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Master XIV në Rritjen e Ullirit dhe Teknologjinë e Vajit

Hapen aplikimet master për studentët e Universitetit Bujqësor në rritjen e ullirit dhe teknologjinë e vajit i cili organizohet nga Universiteti i Kordobës, Spanjë në bashkëpunim me Këshillin Ndërkombëtar të Ullirit (International Olive Council – IOC), Qendrën Ndërkombëtare për studime të thelluara agronomike të Mesdheut (CIHEAM) si edhe institucione të tjera ndërkombëtare.

Për më shumë infomacione klikoni në link dhe broshurë:

Broshura

http://masterolivicultura.org/index_in.html