Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Marsida Bllaca

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Pergjegjësi i departamentit DAP
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Doktoraturë në Prodhim Shtazor (fusha Akuakulturë), Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014                                                      

Shkollë Pas-Universitare në Zootekni (ShPU), Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2008

Diplomë Universitare në Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Lëndët:

Peshkim Profesional; Sistemet e Akuakulturës në Stadin e Majmërisë.

Kerkimet Shkencore

Ndikimi i mjeteve të peshkimit në habitatet detare dhe ujrat e brendshme, Teknikat e peshkimit dhe teknologjitë e mjeteve të peshkimit artizanal dhe profesional, Menaxhim peshkimi

Titulli :

Doktor i Shkencave (Dr)

 

Departamenti:

Akuakulturës dhe Peshkimit

 

Ndertesa:

Laboratori i Akuakulturës dhe Peshkimit, Durrës

 

Zyra:

Zyra 203

 

Tel:

+355 684040601

 

Email:

mbllaca@ubt.edu.al