Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Marsela Luarasi

Edukimi

Post-doktorature,“Bioekonomia ne kontekstin Europian”, Keshilli Kombetar i Kerkimit, Itali, 2017

PhD,“Standartet agroushqimore ne tregtine nderkombtare”, Universiteti i Milanos, Itali, 2014

Master Shkencor,“Bujqesia organike mesdhetare”, CIHEAM-Bari, Itali 2009

Master Profesional,“Politikat ekonomike ne sektorin agroushqimor”, CIHEAM-Montpellier, France, 2007

Bachelor,“Menaxhim agrobiznesi”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2006

Lendet:

Administrimi i biznesit ne industrine e drurit

Tregu dhe marketingu i produkteve pyjore

Mikro-makroekonmi

Sipermarrjet pyjore me baze komuniteti

Interesat kërkimore

Bioekonomi, Ekonomia qarkulluese, Ekonomia e gjelber

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Departamenti i pyjeve

 

Ndertesa:

Godina: Fakulteti i Shkencave Pyjore

 

Zyra:

 

 

Tel:

+355 69 87 73 614

 

Email:

mluarasi@ubt.edu.al
luarasi.marsela@gmail.com
arsen.proko@ubt.edu.al