Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Mariola Kodra

 

Edukimi

PhD, Fakulteti i Bioteknologjisё dhe Ushqimit, Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, 2012

Master Shkencor, Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, Tiranё, 2005

Bachelor në Biologji-Kimi, Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs, Universiteti Tiranёs, Tiranё , 2002

Lendet:

Kimi Organike, Analizat fiziko-kimike tё ushqimeve

Interesat kërkimore

Siguria dhe cilёsia e produkteve ushqimore

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Kimi

 

Ndertesa:

Godina e Bibliotekёs

Zyra:

Zyra  D/106

Tel:

0686014888

Email:

mkodra@ubt.edu.al