Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Manjola Kuliçi

Edukimi

Doktor i Shkencave në drejtimin Biologji e Ruajtjes, Universiteti i Tiranës, Tiranë 2015

Master Shkencor në drejtimin Edukim Biologjik, Universiteti i Tiranës,Tiranë, 2011

Bachelor në Biologji-Kimi, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2005

Lendet:

Biologji molekulare & Mikrobiologji, Sistematikë e bimëve dhe kafshëve, Mjalti dhe nënproduktet e tjera të bletarisë.

Interesat kërkimore

Biologji molekulare, Biologji e ruajtjes, Siguria ushqimore

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë (DSHUB)

 

Ndertesa:

Godina FBU

Zyra:

 

Tel:

0685519472

Email:

mkulici@ubt.edu.al