Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Maksim Meҁo

Edukimi 

Doktoraturë në Ekonomi dhe Menaxhim, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 1986

Master i Shkencave në Ekonomi Agrare, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 1999

Lendët

Drejtimi i Fermave.

Drejtimi i Qëndrueshem i Fermave

Ekonomia & Administrimi i Ndërmarrjeve të Akuakulturës

Kerkimet Shkencore

Menaxhimi i Fermave

Menaxhimi i Biznesit

Menaxhimit i Rriskut

Zhvillimit të Qëndrueshëm në Zonat Rurale

Titulli :

Profesor Doktor

 

Departamenti:

Drejtim Agrobiznesi

 

Ndertesa:

Godina B FEA, Zyra 205

Zyra:

Zyra, 112 A

Tel:

 

Email:

mmeco@ubt.edu.al