Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Majlind Sulçe

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Përgjegjësi i departamentit
Grupi Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

PhD, në Shkencat Veterinare për Shëndetin e Kafshëve dhe Sigurinë Ushqimore, Departamenti i Shkencave Veterinare, Universiteti i Torinos, Itali,2018

Master në Kooperim Ndërkombëtar Veterinar, Departamenti i Shkencave Veterinare, Universiteti i Padova, Itali, 2014

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2013

 

Lendet:

Fiziologji e Kafshëve, Bazat e Anatomisë dhe Fiziologjisë së kafshëve, Anatomia dhe Fiziologjia e Peshqve

Interesat kërkimore

Përdorimi i metodave të avancuara për investigimin e neoplazive me origjinë limfoproliferative.

Diagnostikimi, studimi dhe prognoza e tumoreve (linfoma dhe leuçemi) me anë të teknikës së citometrisë me fluks.

Studimi i fenomeneve të ndryshme fiziologjike në kushte të caktuara në kafshë.

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Departamenti I Moduleve Morfofunksionale

 

Ndertesa:

Godina kryesore FMV, Kati i dytë

 

Zyra:

Zyra 206

 

Tel:

0682160261

 

Email:

msulce@ubt.edu.al