Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Luziana HOXHA

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit
Përgjegjësi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

Teknologjia e Përpunimit të Fruta-Perimeve, BSc

Kontrolli dhe Sigurimi i Cilësisë në Laboratorët e Analizave të Ushqimit, MP

Sistemet e Gjurmueshmërisë në Produktet me Origjinë Shtazore, MP

Lendet:

Teknologji agroushqimore, përpunim i Fruta-Perimeve, kontroll dhe sigurim cilësie në IU dhe laboratorin e analizave të ushqimit, sistemet e gjurmueshmërisë së ushqimeve, kompilimi i të dhënave ushqimore, sisteme të qëndrueshme të prodhimit të ushqimeve, etj.

Interesat kërkimore

Permbajtja e nutrienteve ne ushqime te ndryshme, Nutrigjenomika, aktiviteti antioksiudant I perberesve natyrore

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Qendra e Kërkimeve të Ushqimit

 

Ndertesa:

Qendra e Kërkimeve të Ushqimit

Zyra:

 

Tel:

 

Email:

lhoxha@ubt.edu.al