Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Lumturi Papa

Edukimi

Diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, Dega Zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës,

1982

PhD, “Shkencat e Zooteknike” , Universiteti Bujqësor i Tiranës,1999

“Profesor i Associuar”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Professor, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranës, 2013

Përmirësimi gjenetik të   kafshëve të fermës. Përmirësimi gjenetik në akuakulturë. Programet

racore. Programet e përmrësimit gjenetik në akuakulturë.  Bazat e prodhimit shtazor.

Kerkimet Shkencore

Seleksionimi  dhe  përmirësimi  gjenetik  I  kafshëve  të  fermës  dhe  specieve  të  akuakulturës.

Konservimi dhe përdorimi I qëndrueshëm I burimeve gjenetike shtazore. Kafshët dhe mjedisi.

Titulli :

Profesor (Prof. Dr)

 

Departamenti:

Shkencave Zooteknike

 

Ndertesa:

Godina e Zooteknisë

 

Zyra:

Zyra: Nr. 205

Tel:

0674400239

Email:

 

lpapa@ubt.edu.al