Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Luljeta Mine

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

“Profesor i Asociuar”- “Universiteti Bujqësor i Tiranës” Tiranë,  2015

“Doktor i Shkencave” – “Universiteti Bujqësor i Tiranës” Tiranë, 2013

“Docent” – “Universiteti Bujqësor i Tiranes” Tiranë, 2010

“Master” (Ma) – “Universiti i Tiranës” Tiranë, Janar 2008

Diplomuar në Mësuesi, “Fakulteti i Gjuhëve të Huaja – Universiti i Tiranës” Tiranë, 1985.

Lëndët: Gjuhë Angleze ( ESP)

Interesat kërkimore

Terminologji  dhe mësimdhënie

TITULLI

Prof.As.Dr

DEPARTAMENTI

Gjuhëve të Huaja

NDËRTESA

Godina A FEA,

Zyra – 136

EMAIL-  lmine@ubt.edu.al