Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Luljeta Mine

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Master Shkencor në Komunikim kulturor dhe turistik në anglisht, Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja, 2013

Bachelor në Mësuesi Angleze , Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja, 2011

Lendet:

English for Business, English for Food Technology, English for Agriculture

Interesat kërkimore

Anglishtja për qëllime specifike, terminologji angleze në fushën e turizmit, letërsi amerikane

TITULLI

Asistent lektor

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Gjuhëve të Huaja

 

NDERTESA

Godina A FEA,

A138

erion.shehu@ubt.edu.al