Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Luljeta Dhaskali

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

Dr., Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1991

 Mjek Veteriner, Instituti i Lartë Bujqesor  Tiranë, 1982

                                               

Lendet;

Patologji e përgjithshme, Patologji e vecantë, Patologji veterinare

 

Interesat kërkimore

Onkologji veterinare, Diagnoza cito dhe histopatologjike në kafshë,

TITULLI
Lektor, Prof. Dr.

DEPARTAMENTI
Moduleve Paraklinike

NDERTESA
Godina e FMV
Zyra
108

TELEFONI
068 40 30 607

EMAIL:
l.dhaskali@ubt.edu.al